TOPKAPI TÜRK DÜNYASI

HOCA AHMED YESEVİ 

Türkler arasında hem İslâmiyet’in yayılmasında hem de ahlak ve maneviyatın kökleşmesinde önemli katkıları olan Hoca Ahmed Yesevî, Türklerin manevi hayatına asırlarca hükmeden Türk halk sufilik geleneğinin kurucusudur. Arslan Baba’dan teslim aldığı emaneti, insanlara damla damla özümsetmiş, Horasan Erenleri vasıtasıyla dünyanın dört bir yanına ulaştırmıştır.

İlk Türk-İslâm mutasavvıfı olan Hoca Ahmed Yesevî, saf ve temiz bir Türkçe ile Türk illerine İslam’ın sıcak ve samimi çehresini göstermiş, Türk aydınlarının Arapça ve Farsça yazdığı bir dönemde Türkçe dinî-tasavvufi şiirler söylemiştir.

İlahî aşk, sevgi ve hoşgörüyle özdeşleşen, biçimi değil, özü ön plana alan Hoca Ahmed Yesevî’nin “Hikmetleri”i, Türk dili ve edebiyatının gelişmesi ve zenginleşmesine öncülük ederek büyük katkı sağlamıştır.

Altmış üç  yaşına geldiğinde dergâhında yerin altına yaptırdığı çilehaneye girmiş, burada ibadet ve tefekkürle meşgul olmuştur.