TOPKAPI TÜRK DÜNYASI

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ KÜLTÜR EVİ

Kırgızistan, dünya edebiyatına mal olmuş milli destanlarının yanı sıra, yetiştirdiği Cengiz Aytmatov gibi çağdaş yazarlarıyla Orta Asya topraklarından dünyaya seslenen bir Türk devletidir. Türk Dünyası Kırgız topraklarından dünyaya seslenen bir Türk devletidir. Türk Dünyası Kırgız evinde de bu öneme atfen Kırgız sözlü ve yazılı edebiyatı hakkındaki kaynaklardan ve Cengiz Aytmatov külliyatından oluşan büyük bir Kırgız edebiyatı köşesi oluşturmuştur.

Kırgızistan

Küçük bir Kırgız sanat müzesi sayılabilecek mekanın girişinde ziyaretçileri, günümüz Kırgız ressamlarına ait tablolar selamlıyor. İlerledikçe bu sanat eserleri yerlerini Orta Asya Türk kültüründe olduğu gibi, Kırgız sosyal hayatında vazgeçilmezlerinden olan at oyunlarına, at güreşlerine, ulak oyunlarına ait tablolara, geyik ayağından yapılmış özel at kamçılarına bırakıyor.

Keçeden üretilmiş el yapımı ‘çapan’lar (saygın misafirlere giydirilen bir kaftan türü), terlikler, kalpaklar, ‘şırdak’lar (el halısı) Kırgız el becerilerinin en güzel örnekleri, Kırgızlara has Ulupamir Kültür Şöleni’nden halk oyunu, at yarışı, ulak, ozan atışmalarını gösteren fotoğraflar, Kırgız kültürüyle tanışmamız için bizleri davet ediyor.